Darbuotojai

Eil Nr.

 Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

1

Jolita Čeponytė

Auklėtojas

Aukštasis VPI Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Auklėtojas -

metodininkas

2

Inga Katkauskaitė

 

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių  įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

3

Vladislava Sakalauskaitė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus medicinos mokykla

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Vyresnysis auklėtojas

4

Stasė Jurgelevičienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

5

Janina Čiplienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

6

Danutė Rakštelienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

7

Dalia Gruodienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

Specialusis vidurinis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

8

Vida Ksenzovienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštasis VPI

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Panevėžio Jono Švedo pedagoginė  muzikos mokykla

Dainavimo mokytojas, muzikos vadovas

(ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, muzika) mokytojas – ekspertas

9

Nijolė Kupetienė

Auklėtojas 

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

10

Larisa Černiavskaja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

11

Rima Kavolėlienė

 

Auklėtojas

 

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

12

Nijolė Ruseckienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

13

Živilė Šišovienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas - metodininkas

14

Jūratė Kolosovienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Vyresnysis auklėtojas

15

Aldona Veršekytė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Aukštasis

ŠPU

Specialioji pedagogika ir logopedija

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas-

metodininkas,

II vadybinė kategorija

16

Pranė Gaidelytė

Auklėtojas

Aukštasis

VPU

Socialinė pedagogika 

Vyresnysis auklėtojas

17

Dalia Umbrasienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Auklėtojas -

metodininkas

18

Marina Čeponienė

Auklėtojas

Aukštasis (neuniversitetinis) Vilniaus kolegija Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnysis auklėtojas

19

EngelėMizeikienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykla

Medicinos sesuo vaikų įstaigoms

Auklėtojas

20

Janė Ragaišienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Auklėtojas

21

Sigita Kalvelė

Logopedas

Aukštasis

ŠU

Specialioji pedagogika ir logopedija
Logopedas -metodininkas
22 Asta Luneckienė Auklėtojas

Aukštasis

VPU

Edukologija

Auklėtojo kvalifikacija

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Auklėtojas – metodininkas
Atnaujinta: 2018-02-12