Darbuotojai

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

  1.  

Direktorius

1

  1.  

Pavaduotojas

1

  1.  

Logopedas

1

  1.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

  1.  

Meninio ugdymo mokytojas

1

  1.  

Auklėtojas

16,65

  1.  

Iš viso:

23,65

Atnaujinta: 2018-09-19