Didžiasalio skyriaus darbuotojai

Didžiasalio skyrius

Tel: (8~386) 59637,

didziasalis.saltinelis@gmail.com

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

 Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Jadvyga

Papšienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Klaipėdos pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2

Giedrė Kamarauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas

Vilniaus kolegija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Auklėtojas

3

Rita Gylienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

4

 

Oksana Garšanova

Auklėtojas

Aukštasis

Pskovo pedagoginis institutas

Pradinių klasių mokytojas

ŠU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vyresnysis mokytojas

5

Emilija Lėščik

Logopedas

Specialusis vidurinis

Polocko pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Minsko pedagoginis institutas

Logopedas

Vyresnysis logopedas

6

Marija Cicėnienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštesnysis

Vilniaus J. Talat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

Muzikos mokyklos mokytojas

 Mokytojas

Atnaujinta: 2017-09-19