Dienos socialinės globos skyriaus darbuotojai

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

  1.  

Logopedas

0.25

  1.  

Specialusis pedagogas

0,25

  1.  

Mokytojas

1
  1.  

Mokytojo padėjėjas

1

  1.  

Iš viso:

2.50

 

Atnaujinta: 2020-01-02