Dienos socialinės globos skyriaus darbuotojai

Eil Nr.

 Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

1

JurinaPaslauskienė

Mokytojas

Aukštasis

VPI

Biologijos ir chemijos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

2 Aušra Černienė

Logopedas,

specialusis pedagogas

Aukštasis ŠU Bakalauras

Specialioji pedagogika

VPU

Aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Mokytojas

Vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas

 

Atnaujinta: 2018-02-12