„ANČIUKAI“

Grupės auklėtojos: Skaidrė Bukelskienė, Oksana Garšanova

Auklėtojos padėjėja: Jolanta Osipavičienė

Mes ančiukai, mes maži

Mokam žaisti mes visi.

Esam drąsūs ir linksmi

Norim būt visad pirmi.

 

O dabar nusišypsokim,

Garsiai rankomis suplokim.

Pasidžiaukim saulute

Ir gražiąja dienele.