„ŽINIUKAI“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai: Irutė Drūteikienė, Sandra Laub

Auklėtojos padėjėja Daiva Maknienė

 

„Žiniukų“ grupė

Mes žiniukai-nemažiukai

Mokomės pažint raides

Ir skaityti knygeles.

Dar pašokam, padainuojam,

Visada mes pasportuojam.

Kai užaugsim dideli

Būsim stiprūs ir sveiki.

Po žinių pasaulį platų

Žengsim savo žingsnį platų.