Naujienos

Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokykla vasario – kovo mėnesiais dalyvavo socialiniame  projekte taikai ir vienybei Žemėje – Apkabinkime Žemę. Akcijos tikslas – padėkoti toms valstybėms, kurios kažkada išdrįso pasakyti mūsų šaliai: „Lietuva, mes pripažįstame Tave kaip valstybę ir nuo šiol tu esi lygiateisė narė Pasaulio šalių šeimoje“.

Užbaigėme projekto „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“ veiklas. Auklėtoja Irutė pasakojo apie tautinį lietuvių kostiumą. Ugdytinė Viktorija parodė visiems kaip audžiamos juostos. Vaikai žaidė liaudies žaidimus, minė mįsles, aiškinosi patarlių prasmę, sekė pasakas be galo,auklėtojos inscenizavo lietuvių liaudies  pasaką „Senis ir ožka“.

Graži žiemos diena vijo vaikus į darželio aikštelę. Smagu buvo statyti pilis, senius besmegenius, žaisti estafetes su dideliais kamuoliais, šokinėti per lankus,  džiaugtis gera nuotaika ir dalinti vienas kitam šypsenas.

Kovo 8 dieną, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje vyko tarptautinė praktinė konferencija „Pedagogo kūrybos integracija į vaikų kūrybiškumo pradą“.
Renginį skyrėme Lietuvos šimtmečiui paminėti.
Konferenciją organizavo ir koordinavo meninio ugdymo pedagogė ekspertė Vida Ksenzovienė.

Kovo 8 d. darželyje vyko „Protų mūšis“, „Ką žinai apie Lietuvą“. Auklėtojos Irutė Drūteikienė ir Jūratė Druteikienė paruošė užduotis. Buvo sudarytos trys komandos iš vaikų ir tėvelių. Griežta komisija vertino komandų atsakymus apie Lietuvos simbolius, miestus, paukščius, orus, šventes. Komandoms teko atpažinti vietoves, sudėlioti dėliones.

Priešmokyklinės grupės vaikai su auklėtoja Irute ir meninio ugdymo mokytoja Lione dalyvavo Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pramogoje Lietuvos 100-čiui „Lietuvių liaudies kostiumų margumynas“. Vaikai sava tarme sekė trumpas pasakėles apie paukščius, mėgdžiojo paukščių balsus, dainavo lietuvių liaudies dainą „Vijo lizdą pelėda“.