Naujienos

Pasibaigė antra nuotolinio mokymo savaitė. Kokia ji buvo „Drugeliams“? Tikrai darbinga. Smagu, kad į auklėtojų siūlomas veiklas įsijungė beveik visi grupės tėveliai su savo mažyliais. Namuose visi pagal galimybes dirbo: kas sportavo, kas užsiiminėjo daile, kas gamino maistą, kas šoko ir dainavo, kai kurie išmoko ir eilėraštukus. Džiaugiuosi ir dėkoju tėveliams už grįžtamąjį ryšį, atsiųstus video filmukus, nuotraukas. O darbelius nutarėme atsinešti į grupę pasibaigus karantinui ir pasidarę parodėlę,  visi kartu pasidžiaugsime savo ir kitų įdėtu triūsu. Tikimės ir tolesnio tokio gražaus bendradarbiavimo.

Smagu gauti filmuotą medžiaga bei nuotraukas, kaip mažieji „Žvirbliukų‘ gr. vaikučiai atlieka įvairias užduotis ir eksperimentus. Veiklos vyksta. Labai malonu gauti iš tėvų tokius atsiliepimus: „Ačiū už idėjas, kibsime į darbus.“ „Darbai su saulyte buvo labai naudingi.“ „Ačiū, kad mums padedat, auklėtojos.“ 
Dėkojame, visiems grupės tėveliams,už bendradarbiavimą.

„Lakštingalėlių" grupės vaikai su tėveliais aktyviai priėėmė „Sveikatiados iššūkį – pieno tūsas". Namuose kartu su tėveliais gaminosi įvairius pieno kokteilius, juos paskanindami braškėmis, bananais, avokadais, obuoliais. Džiugu, kad dauguma dieną pradeda sveikai.   

„Lakštingalėlių" grupės vaikučiai  stropiai  dirbo. Tema: „Parskrendantys paukščiai". Vaikai atliko užduotėles, piešė, aplikavo, bandė rašyti, skaičiuoti padedami tėvelių, pagal pedagogių pasiūlytas veiklas.  Dėkojame tėveliams už aktyvų bendradarbiavimą.  

Štai ir prabėgo pirmoji nuotolinio darbo savaitė „Ančiukų“ grupėje. Visi vaikai, padedant tėveliams, dirbo: susipažino su parskrendančiais paukščiais (vyturiu, gandru, varnėnu), atlikinėjo užduotis, spalvino, darė darbelius, naudodami namuose turimas įvairias priemones, domėjosi savo krašto gamta.

Labai džiaugiuosi pasiektais rezultatais ir abipusiu bendradarbiavimu su vaikučiais, tėveliais. Už tai esu jiems labai dėkinga!

Pirmoji savaitė, kaip naujovė, praėjo gana sklandžiai. Tėvai buvo itin aktyvūs, jungėsi, kėlė nuotraukas, domėjosi ir klausė kas neaišku, palaikė ir dirbo su vaikais. Jautėsi abipusis bendradarbiavimas, už ką mes esame jiems labai dėkingos. Be tėvelių pagalbos, darbas neįmanomas. Vaikų pasiekimais džiaugiamės visi: ir tėveliai, ir vaikai, ir mes, ugdytojos. Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo, linkime sveikatos, stiprybės ir kantrybės.