"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

„Šaltinėlio“ darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginyje Lentvaryje

Nuolatinis tobulėjimas šiais laikais aktualus ne vien pedagogams, bet ir auklėtojų padėjėjams. Šiuo tikslu birželio  8 d. buvo organizuotas „Šaltinėlio“ darbuotojams (aptarnaujančiam personalui) kvalifikacijos tobulinimo renginys bendradarbiaujant su VšĮ Trakų švietimo centru. Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“  darbuotojai dalyvavo seminare “Pažintinių gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje“ bei patobulino pokyčių valdymo ir profesinio tobulėjimo kompetencijas. Po to, lopšelio-darželio direktorė Irena Nižauskienė mielai aprodė darželį, jo edukacines erdves. Dienai baigiantis, dar buvo aplankyta Trakų pilis ir VU botanikos sodas Kairėnuose. Išvyka buvo labai naudinga.
Dėkojame Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorei Rimutei Šiaudinienei ir Trakų švietimo centro direktorei Nijolei Lisevičienei padėjusioms suorganizuoti šį seminarą, o  Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ direktorei Irenai Nižauskienei už – šiltą priėmimą.

 

___________________________

Įrašo autorius:
Alytė Zakarauskienė
Direktorė
Ankstesni įrašai


Mieli priešmokyklinukai,
mokykla tarsi motinos rankos vaikus  globoja ir guodžia. Širdyje išsinešate ne vieną auklėtojų, auklyčių nuoširdų ir šildantį žodį. Jos jus mokė mylėti pasaulį, gerbti žmogų ir gėrį suprasti, gėrio grūdus jumyse sėjo Ir džiaugėsi, pamatę daigus... Ir kas metai auksinį rugsėjį vėl su meile sutiko jus. 

Vyko smagi ir labai draugiška „Skruzdėliukų“ grupės sportinė Šeimos šventė. Sportavo visi - ir maži, ir dideli. Visi draugiškai statė smėlio miestus ir pilis. Linksmai nusiteikę užbaigėme šiuos mokslo metus. Tėveliai gavo vaikų padarytas dovanėles, o vaikai apdovanoti jų pasiekimų aplankalais.

Šiuos mokslo metus „Bitučių“ grupė užbaigė sporto švente „Aš, tėtis ir mama- sportuojanti šeima“. 
Šventės metu vyko daug žaismingų sportinių rungčių, estafečių, vaikai  ir tėveliai sportavo, atliko mankštą, užduotis. Šventę auklėtojoms vesti  padėjo:  „piratas“ Tomas ir jo dvi pagalbininkės Karolina ir Dalia. Pabaigoje visi buvo apdovanoti  medaliais, padėkomis ir  gražiai pabendravo prie sveikų užkandžių stalo.

 

Gegužės 18 d., po pietų, tėvelių iniciatyva buvo suorganizuota talka mokyklos teritorijoje. Tėveliai padėjo vežti smėlį prie žaidimo aikštelių, dažė įrenginius, aikšteles, krovė statybines medžiagas pavėsinių atnaujinimui. Nors dar ne visos numatytos edukacinės erdvės baigtos, tačiau esame labai dėkingi visiems galėjusiems prisidėti. Atskirai norime padėkoti mokyklos tėvų komiteto pirmininkei Jurgitai Zenkuvienei už suorganizuotą talką, Dominyko ir Nojaus tėveliui už pagalbą įrengiant šiltnamį ir suoliukus aplink alpinariumą.

„Lakštingalėlių“ grupės vaikai su tėveliais, sesėmis, močiutėmis išbandė piešimo ant vandens techniką. Ebru tai: E-emocijų, B bendravimo, R- racionalumo, U- ugdymo unikali ir efektinga terapinė metodika, įtraukta į UNESCO paveldą.