"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia logopedo, specialiojo pedagogo atranką

Vadovaudamasi  Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką logopedo, specialiojo pedagogo pareigoms Dienos socialinės globos skyriuje nuo 2019 m. spalio 1 d. užimti.
Pareigybės – logopedas (darbo krūvis 0,25 etato), specialusis pedagogas (darbo krūvis 0,25 etato).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas pedagoginis išsilavinimas.
2. Logopedo, specialiojo pedagogo kvalifikacija.
3. Specialiojo pedagogo, logopedo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
4. Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais.
5. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas.
6. Informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas taikyti savo darbe.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą (CV);
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją ir pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastovioji dalis 5-6,85 koeficiento.
Dokumentų pateikimas:
1. Dokumentai pateikiami adresu Vasario 16-osios g. 39, LT-30112  Ignalinoje  (į mokyklos raštinę) arba  siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu  saltinelis@ignalina.lt  iki 2019 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka
1. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami rugsėjo 27 d. 9.30 val.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
Telefonas pasiteiravimui: (8 386) 52678

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Gražus Rugsėjo 2-osios dienos rytas suteikė puikią pradžią naujiems mokslo metams. 
Laisvės aikštėje vykusioje Mokslo ir žinių dienos šventėje, kurioje dalyvavo visų Ignalinos mokyklų mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, skambėjo eilės, dainos, sveikinimai ir linkėjimai. Trijų Ignalinos mokyklų direktorėms paskelbus naujų mokslo metų pradžią, visi pajudėjo link savo mokyklų. „Šaltinėlio'“ mokyklos kiemelyje priešmokyklinukus pasitiko jaunesnieji vaikučiai, jų tėveliai, seneliai. 

Sveikiname su Mokslo ir Žinių diena!

Rudenį mūsų priešmokyklinukai atvers savo mokyklinio gyvenimo knygos pirmąjį puslapį, kol kas jis tuščias… Reikės daug stengtis, mokytis, ieškoti ir atrasti… Linkime Jums į mokslo ir pažinimo šalį eiti gerumo takeliu, nes...

Gegužės 29 dieną „Bitučių“ grupės vaikai apsilankė Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, mažylių skaitykloje. Dalyvavo „Raganiukės“ teatro spektaklyje-žaidime „Raudonkepurė“. Kitą dieną vyko į ekskursiją. Molėtų krašto tradicinių amatų centre dalyvavo keramikos edukacinėje programoje, o Ežerų žvejybos muziejuje pamatė įvairių žvejybos įrankių, apdovanojimų. A.Truskausko medžioklės ir gamtos muziejuje apžiūrėjo žvėrių ir paukščių iškamšų kolekciją. Vasarą vaikai  pasitiko aktyviai ir džiugiai,  pilni įspūdžių ir gerų emocijų.

Nykštukų šalyje vyko smagi „Skruzdėliukų“ šeimynos šventė. Vaikučiai pasveikino ir padėkojo savo mamytėms ir tėveliams. Visi smagiai pasilinksminome, pasportavome, atsisveikinome su mokslo metais, palinkėjome vieni kitiems gražios, smagios vasaros.