"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Festivalis „Mažieji čiurlioniukai – 2020“

„Želmenėlių“ grupės vaikai su savo auklėtoja Nijole Kupetiene ir meninio ugdymo pedagoge Vida Ksenzoviene, dalyvavo festivalyje „Mažieji čiurlioniukai – 2020“.Projektas skirtas klasikinės muzikos ir dailės žanro puoselėjimui. Projekto organizatorius Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“. Projekto organizatorė ir idėjos autorė Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, metodininkė Laisvida Pakenienė.  
Tikslas –  puoselėti  prigimtinį vaiko kūrybiškumą.
Mūsų vaikučiai buvo supažindinti su kompozitoriaus ir dailininko Konstantino Mikalojaus Čiurlionio kūryba. Skambant klasikinei muzikai, vaikai nutapė paveikslus žiemos tema. Nufilmuotą veiklą įkėlėm  į www.youtube.com svetainę nurodant pavadinimą „MAŽIEJI ČIURLIONIUKAI“ – „Kalėdų belaukiant“.
Dalyvavimas projekte suteikė respublikos pedagogams galimybę pasidalinti gerąja meninio
ugdymo patirtimi, matyti kitų dalyvių atsiųstą medžiagą, praplės pedagogų profesines kompetencijas.

 

___________________________

Vida Ksenzovienė Įrašo autorius:
Vida Ksenzovienė
Ankstesni įrašai


Vienas gražiausių ir šilčiausių metų renginių savivaldybėje – Jaunųjų talentų apdovanojimo šventė. Šiemet jos surengti nepavyko, tačiau talentų konkursas organizuotas, talentai išrinkti ir apdovanojimai jiems perduoti.
Rajono ugdymo įstaigos šiais metais konkursui pateikė medžiagą apie 30 moksleivių, labiausiai pasižymėjusius 2019-2020  mokslo metais intelektualinėje, kūrybinėje, meninėje veikloje. Komisija, kaip ir kasmet, išrinko 20 jaunųjų talentų. Jiems įteiktos mero padėkos, specialiai šiai progai sukurti suvenyrai.
Jaunojo talento apdovanojimas įteiktas mūsų mokyklos solistei Airūnei Marijai Katyšovei.
mergaitę moko meninio ugdymo pedagogė Vida Ksenzovienė.

Mūsų mokyklos „Žiogelių“ grupės vaikučiai, kartu su auklėtoja Asta Luneckiene ir meninio ugdymo mokytoja Vida Ksenzoviene, dalyvavo šiame projekte. Meninio ugdymo pedagogės sukurtą pasaką  „Diena Kaime“ vaikai, ne tik suvaidino, bet ir grojo savo vaidmenis  muzikos ritminiais instrumentais. 
Projekto tema pasirinkta, siekiant atskleisti muzikinio kūrybiškumo ugdymo galimybes grupėje bei lauke, parodyti, kokia įdomi ir prasminga gali būti vaikų veikla, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą.

Trys karaliai – sausio 6d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. „Drugelių“ grupės vaikučiai irgi paminėjo šią dieną: nupuošėm ir atsisveikinom su žaliaskare Kalėdine eglute. Visi kartu eglutę nunešėme į centrinę miesto aikštę, kur įrengta eglučių surinkimo vieta. Mažieji atsisveikindami paskutinį kartą padeklamavo eglutei eilėraštuką, padainavo dainelę ir paprašė sugrįžti kitais metais.

Su dideliu džiaugsmu laukdami artėjančių švenčių vaikučiai darė nykštukus, snaiges, atvirutes, rašė laiškus, piešė piešinius. Prie jaukios grupės aplinkos papuošimo prisidėjo ir tėveliai pačių gamintomis dekoracijomis.

Minutę atsikvėpkit –
Ar girdite – 
Kalėdos beldžiasi į langą...
Ateina Meilė ir Viltis,
Tikėjimas, Palaima, Šventė!
Šviesu tebūna ir skaidru,
Tegul greta gerumas vaikšto,
Te sieloje ir namuose
Džiaugsminga valanda sustoja...

Ramybės ir Vilties, Šviesos ir Meilės Jūsų širdims ir namams Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai linki „Šaltinėlio“ mokyklos bendruomenė