Informacija apie skyrius

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA

Vasario 16-osios g. 39, LT-30122 Ignalina,
tel. (8 386) 52 678, el. paštas saltinelis@ignalina.lt

Direktorė - Alytė Zakarauskienė

 

Miesto šiaurinėje dalyje, netoli Paplovinio ežero, 1980 m. pastatytas Ignalinos vaikų lopšelis-darželis. 1994 m. lopšelyje-darželyje įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine ir protine negalia. 1995 m. vasario 23 d. Ignalinos rajono Valdybos sprendimu lopšeliui-darželiui suteiktas „Šaltinėlio“ vardas.

Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis turi Vidiškių, Didžiasalio ir Dūkšto skyrius. 2012 metų vasario 29 d. uždarytas Dūkšto skyrius.

Nuo 2006 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas Ignalinos vaikų lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ tipas ir įstaigą vadinti Ignalinos mokykla-darželis ,,Šaltinėlis“.

2012 m. birželio 27 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykla-darželis pavadintas Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla – bendrosios paskirties ir specialiojo ugdymo įstaiga, kurioje visapusiškai, harmoningai lavinami ir ugdomi vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi jų fiziniu ir psichiniu saugumu, aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atskleidžiami ir ugdomi įvairūs gebėjimai, puoselėjama individualybė.

2016-09-01 duomenimis, mokykloje buvo ugdomi 299 vaikų. Iš jų 6 – lavinamosiose klasėse, 65 – priešmokyklinio ugdymo grupėse (iš jų 47 – Ignalinoje, 7 –Didžiasalio skyriuje, 11 – Vidiškių skyriuje), 228 – ikimokyklinio ugdymo grupėse (iš jų 163 – Ignalinoje, 29 – Didžiasalio skyriuje, 36 – Vidiškių skyriuje).

Mokykloje organizuojamos įvairios pramogos, švenčiamos kalendorinės šventės, puoselėjamos krašto tradicijos, papročiai.

Darželinukai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose rajoniniuose kultūriniuose renginiuose, piešinių ir darbelių parodose.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - vaikui, jaunuoliui ir jo šeimai. Čia visi laukiami, išgirsti, suprasti, paguosti ir svarbiausia - priimti visi tokie, kokie yra.

 

 

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS

Ligoninės 13B, tel. (8~386) 52131

1994 m. Ignalinos lopšelyje–darželyje ,,Šaltinėlis‘‘ buvo įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine ir protine negalia. 1999 m. gruodžio mėn. jos perkeltos į kitas patalpas Ligoninės g. 13B. 2010 m. birželio 29 d. grupės tapo Dienos socialinės globos skyriumi.

Skyriaus veiklos sritis – socialinės paslaugos.

Tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų amžiaus, tobulinant ir plėtojant individualius ugdytinių gebėjimus, suteikti jiems galimybes įgyti išsilavinimą, siekiant ugdyti kritiškai mąstančią, gebančią adaptuotis visuomenėje asmenybę, tenkinti socialinius bei pažintinius poreikius, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenį.

 

IGNALINOS  „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA
DIDŽIASALIO SKYRIUS

Dumblio g. 7, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., LT-30154 Ignalinos r. sav.,
tel. (8~386) 59637

Auklėtoja, einanti vedėjos pareigas Jadvyga Papšienė

 

1987 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje duris pravėrė naujas vaikų lopšelis-darželis „Berželis“. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas į Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrių.

2015 m. rugsėjo duomenimis skyrių lanko 32 vaikai. Darželis dirba pagal Ignalinos mokyklos ,,Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu,  sveikatingumo programą ,,Augu sveikas ir stiprus“, priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą: formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį individualius poreikius; brandina vaikų kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus; puoselėja vaikų dvasines, psichines ir fizines galias.

Darželyje švenčiamos įvairios šventės, pramogos, kuriose aktyviai dalyvauja vaikai, jų tėveliai, darželio darbuotojai.

 

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA
VIDIŠKIŲ SKYRIUS

Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Vidiškių sen., LT-30234 Ignalinos r. sav.,
tel. (8~386) 46432

Vedėja - Stasė Savičiūnienė

 

Vidiškių vaikų darželis įsteigtas 1967 metais buvusio dvaro patalpose. 1984 metais darželis persikėlė į naujai pastatytą 140 vietų pastatą.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Vidiškių skyrių lanko 50 vaikas.

Mes stengiamės kuo geriau pažinti vaiką ir padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi. Mūsų tikslas - palankios sąlygos ugdytinių saviraiškai, saviugdai, saugumui, atvirumas visuomenei. Tai ugdymo įstaiga, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, glaudžioje sąveikoje su šeima, grindžiama pasirinkimo laisve, ugdymo turinio veikla, vykdoma etnokultūros pagrindu.

 

ĮSTAIGOS BUVEINĖ

Vasario 16-osios g. 39,  LT- 30112 Ignalina, telefonas 8-386 52 678,  faksas 8-386 52 538, saltinelis@ignalina.lt

Atnaujinta: 2017-01-05