Pedagogai

Eil Nr.

 Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

1

Jolita Čeponytė

Auklėtojas

Aukštasis

VPI

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Auklėtojas -

metodininkas

2

 

Erika Pučetienė

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas

Specialusis vidurinis

Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnysis auklėtojas

3

Inga Katkauskaitė

 

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių  įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

4

Vladislava Sakalauskaitė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus medicinos mokykla

Vaikų įstaigos medicinos sesuo

Vyresnysis auklėtojas

5

Stasė Jurgelevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

6

Janina Čiplienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

7

Danutė Rakštelienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

8

Dalia Gruodienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

9

Vida Ksenzovienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštasis

 VPI

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Panevėžio Jono Švedo pedagoginė  muzikos mokykla

Dainavimo mokytojas, muzikos vadovas

(ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, muzika) mokytojas – ekspertas

10

Nijolė Kupetienė

Auklėtojas 

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas -

metodininkas

11

Larisa Černiavskaja

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

12

Rima Kavolėlienė

 

Auklėtojas

 

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

13

Nijolė Ruseckienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

14

Živilė Šišovienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

15

Jūratė Kolosovienė

Vyresnysis auklėtojas

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Auklėtojas

16

Sigita Janutėnaitė

 

Logopedas

 

Aukštasis

ŠU

Specialioji pedagogika ir logopedija

Vyresnysis logopedas

17

Aldona Veršekytė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Aukštasis

ŠPU

Specialioji pedagogika ir logopedija

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas-

metodininkas,

II vadybinė kategorija

18

Asta Luneckienė

Auklėtojas

Aukštasis

VPU

Edukologija

Auklėtojo kvalifikacija

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

19

Vaiva Juršėnienė

Auklėtojas

Aukštasis

VPU

Socialinė pedagogika 

Vyresnysis auklėtojas

20

Dalia Umbrasienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Auklėtojas -

metodininkas

21

Marina Čeponienė

Auklėtojas

Aukštasis (neuniversitetinis) Vilniaus kolegija Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnysis auklėtojas

22

Engelė Mizeikienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykla

Medicinos sesuo vaikų įstaigoms

Auklėtojas

23

Janė Ragaišienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Auklėtojas

 

 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos dienos
Socialinės globos skyrius

Eil Nr.

 Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

1

Jurina Paslauskienė

Mokytojas

Aukštasis

VPI

Biologijos ir chemijos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

2

Pranė Gaidelytė

Mokytojas

 Aukštasis VPU

Bakalauras Socialinė pedagogika

VPUIkimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis mokytojas

3

Aušra Černienė

Logopedas,

specialusis pedagogas

Aukštasis ŠU Bakalauras

Specialioji pedagogika

VPU

Aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Mokytojas

Vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas

 

 

Didžiasalio skyrius

Tel: (8~386) 59637,

didziasalis.saltinelis@gmail.com

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

 Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Jadvyga

Papšienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Klaipėdos pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2

Danutė Laurutienienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

3

Rita Gylienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

4

 

Oksana Garšanova

Auklėtojas

Aukštasis

Pskovo pedagoginis institutas

Pradinių klasių mokytojas

ŠU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vyresnysis mokytojas

5

Emilija Lėščik

Logopedas

Specialusis vidurinis

Polocko pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Aukštasis

Minsko pedagoginis institutas

Logopedas

Vyresnysis logopedas

6

Marija Cicėnienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštesnysis

Vilniaus J. Talat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

Muzikos mokyklos mokytojas

 Mokytojas

 

Vidiškių skyrius

Tel: (8~386) 46432

stasesavi@gmail.com

 

Eil.

Nr.

 Pavardė, vardas

 Užimamos pareigos

 Išsilavinimas

 Kvalifikacinė kategorija

1

Irutė  Drūteikienė

 

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2

Rita Krasienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

3

Jūratė Druteikienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Aukštasis

VPU

Psichologija

Vyresnysis auklėtojas

4

Irena Martinkėnienė

 

Auklėtojas

 

Specialusis vidurinis

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas

5

Sandra Laub

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas

Aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija

Auklėtoja

Auklėtojas

6

Lionė Gruodienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštesnysis

Vilniaus J. Talat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

Chorinio dirigavimo specialybė

Mokytojas

7

Aušra Černienė

Logopedas

Aukštasis

ŠU

Bakalauras

Specialioji pedagogika

VPU

Aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Mokytojas

Vyresnysis logopedas

 
Atnaujinta: 2017-03-13