Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskatos

2018 IV kt. biudžeto ataskaita
2017 IV kt. biudžeto ataskaita
2017 III kt. biudžeto ataskaita
2017 II kt. biudžeto ataskaita
2017 I kt. biudžeto ataskaita
2016 IV kt. biudžeto ataskaita
2016 III kt. biudžeto ataskaita
2016 II kt. biudžeto ataskaita
2016 I kt. biudžeto ataskaita

„Šaltinėlio“ mokyklos metinis biudžetas

2017 m. metinis biudžetas

2016 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali    tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

246200

Soc. draudimas

76300

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6400

Kvalifikacijos kėlimas

1700

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2800

Iš viso:

333400

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

273000

Soc. draudimas

84600

Prekės ir paslaugos

105900

Iš viso:

464000

 

 

2015 m.

Mokinio krepšelio lėšos - speciali tikslinė dotacija

Suma

Darbo užmokestis

263211

Soc. draudimas

81544

Vadovėliai ir mokymo priemonės

6764

Kvalifikacijos kėlimas

1720

Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas

2938

Iš viso:

356177

Savivaldybės biudžeto asignavimai:

Darbo užmokestis

205000

Soc. draudimas

63509

Prekės ir paslaugos

121491

Iš viso:

390000

 
Atnaujinta: 2017-11-15