Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 I ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 II ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 III ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 IV ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2018 I ketv.

Direktorius

1

-

-

-

-

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

0,75

-

-

-

-

-

Auklėtojas

22,15

653

653

653

653

660

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

6

704

704

698

698

 

698

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

679

679

679

679

 

 

690

Logopedas

1,75

630

630

635

635

661

Mokytojas

1

504

504

436

436

-

Specialusis pedagogas

0,25

-

-

-

-

 

-

Dietistas

2

431

431

470

470

478

Virėjas

5

406

406

406

406

440

Skalbėjas

2,5

380

380

393

393

418

Kiemsargis

2,75

380

380

380

380

400

Valytojas

2

380

380

380

380

400

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

380

396

396

396

 

 

440

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

-

-

 

 

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

-

-

 

-

Buhalteris

1

-

-

-

-

-

Sandėlininkas

1

-

-

-

-

-

Ūkvedys

1,5

440

440

440

440

481

Raštinės administratorius

1

-

-

-

-

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

-

-

-

-

Socialinis darbuotojas

1

-

-

-

-

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

-

-

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

-

-

-

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

-

-

-

-

Pagalbinis darbininkas

0,5

380

-

-

-

-

Slaugytojo padėjėjas

2

399

399

399

399

 

420

Elektrikas

0,5

-

-

-

-

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

-

-

-

 

-

Šilumos energetikos inžinierius

0,25

-

-

-

-

 

 

-

Viso:              

80,65

 

 

 

 

 

 
 
 
Atnaujinta: 2018-05-09