Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2016 IV ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 I ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 II ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 III ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2017 IV ketv.

Direktorius

1

-

-

-

-

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

0,75

-

-

-

-

-

Auklėtojas

23,4

648

653

653

653

653

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

5

701

704

704

698

698

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

665

679

679

679

679

Logopedas

1,75

629

630

630

635

635

Mokytojas

2

495

504

504

436

436

Specialusis pedagogas

0,25

-

-

-

-

-

Dietistas

2

405

431

431

470

470

Virėjas

5

382

406

406

406

406

Skalbėjas

2,5

380

380

380

393

393

Kiemsargis

2,75

380

380

380

380

380

Valytojas

2

380

380

380

380

380

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

380

380

396

396

396

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

-

-

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

-

-

-

Buhalteris

1

-

-

-

-

-

Sandėlininkas

0,5

-

-

-

-

-

Ūkvedys

1,5

-

440

440

440

440

Raštinės administratorius

1

-

-

-

-

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

-

-

-

-

Socialinis darbuotojas

1

-

-

-

-

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

-

-

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

-

-

-

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

-

-

-

-

Pagalbinis darbininkas

1

380

380

-

-

-

Slaugytojo padėjėjas

3

399

399

399

399

399

Elektrikas

0,5

-

-

-

-

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

-

-

-

-

Šilumos energetikos inžinierius

0,25

-

-

-

-

-

Viso:              

82,9

 

 

 

 

 
 
 
Atnaujinta: 2018-01-17