Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis

2020 m.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 2020 m.

Direktorius

1

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

Skyriaus vedėjas

0,5

-

Auklėtojas

26,15

1511

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

1545

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

1561

Logopedas

1,75

1121

Mokytojas

1

-

Specialusis pedagogas

0,25

-

Dietistas

1,75

956

Virėjas

4

754

Skalbėjas

2,5

740

Kiemsargis

2,75

607

Valytojas

1,5

607

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

750

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

Buhalteris

1

-

Vyr.virėjas

1

-

Ūkvedys

1

-

Raštinės administratorius

1

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

Pagalbinis darbininkas

0,5

-

Budėtojas

2

700

Elektrikas

0,5

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

Iš viso:              

77,9

 

2019 m.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2019 I ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2019 II ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2019 III ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2019 IV ketv.

Direktorius

1

-

-

-

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

0,75

-

-

-

-

Auklėtojas

22,15

970

970

970

970

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

6

1100

1100

1100

1100

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

1080

1080

1080

1080

Logopedas

1,75

1120

1120

1120

1120

Mokytojas

1

-

-

-

-

Specialusis pedagogas

0,25

-

-

-

-

Dietistas

2

726

726

726

726

Virėjas

5

597

597

597

597

Skalbėjas

2,5

582

582

582

582

Kiemsargis

2,75

555

555

555

555

Valytojas

2

555

555

555

555

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

578

578

578

578

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

-

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

-

-

Buhalteris

1

-

-

-

-

Sandėlininkas

1

-

-

-

-

Ūkvedys

1,5

632

632

632

632

Raštinės administratorius

1

-

-

-

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

-

-

-

Socialinis darbuotojas

1

-

-

-

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

-

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

-

-

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

-

-

-

Pagalbinis darbininkas

0,5

-

-

-

-

Slaugytojo padėjėjas

2

582

582

582

582

Elektrikas

0,5

-

-

-

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

-

-

-

Šilumos energetikos inžinierius

0,25

-

-

-

-

Iš viso:              

80,65

 

 

 

 

2018 m.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2018 I ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2018 II ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2018 III ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

2018 IV ketv.

Direktorius

1

-

-

-

-

Pavaduotojas ugdymui

1

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

0,75

-

-

-

-

Auklėtojas

22,15

660

660

660

680

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

6

690

690

690

780

Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1,5

690

690

690

756

Logopedas

1,75

661

661

661

702

Mokytojas

1

-

-

-

-

Specialusis pedagogas

0,25

 

-

 

-

 

-

-

Dietistas

2

470

470

470

556

Virėjas

5

424

424

424

435

Skalbėjas

2,5

418

418

418

422

Kiemsargis

2,75

400

400

400

400

Valytojas

2

400

400

400

400

Lopšelio-darželio

auklėtojo padėjėjas

17

421

421

421

424

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

1

-

-

-

-

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

-

-

Buhalteris

1

-

-

-

-

Sandėlininkas

1

-

-

-

-

Ūkvedys

1,5

458

458

458

481

Raštinės administratorius

1

-

-

-

-

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

-

-

-

Socialinis darbuotojas

1

-

-

-

-

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

-

-

Automobilio vairuotojas

0,25

-

-

-

-

Kompiuterių technikas

0,5

-

-

-

-

Pagalbinis darbininkas

0,5

-

-

-

-

Slaugytojo padėjėjas

2

420

420

420

420

Elektrikas

0,5

-

-

-

-

Stalius- santechnikas

0,5

-

-

-

-

Šilumos energetikos inžinierius

0,25

-

-

-

-

Iš viso:              

80,65

 

 

 

 

 
 
Atnaujinta: 2021-03-22