Finansinės ataskaitos

2021

2021 II kt. finansinės ataskaitos
2021 I kt. finansinės ataskaitos

2020

2020 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė)
2020 III kt finansinės ataskaitos
2020 II kt finansinės ataskaitos
2020 I kt finansinės ataskaitos

2019

2019 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė)
2019 III kt finansinės ataskaitos
2019 II kt finansinės ataskaitos
2019 I kt finansinės ataskaitos

2018

2018 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė)
2018 III kt finansinės ataskaitos
2018 II kt finansinės ataskaitos
2018 I kt finansinės ataskaitos

2017

2017 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė)
2017 III kt. finansinės ataskaitos
2017 II kt. finansinės atasakaitos
2017 I kt finansinės ataskaitos

2016

2016 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė)
2016 III kt. finansinės ataskaitos
2016-II-kt-finansinės-ataskaitos
2016-I-kt-finansinės-ataskaitos

2015

2015-metine-ataskaita.pdf
2015-iii-ketv-finansine-ataskaita.pdf
2015-ii-ketv.pdf
2015-i-ketv.pdf

2014

2014-met-ataskaitos.pdf

2013

Aiškinamasis raštas
Pinigų srautai
Nauja veiklos ataskaita
Nauja finansinė būklės ataskaita
Grynasis turtas

2012

Aiškinamasis raštas
Pinigų srautai
Nauja veiklos ataskaita
Nauja finansinė būklės ataskaita
Grynasis turtas

2011

finansin-s-b-kl-s-ataskaita2011.docx
daivos-ra-tas2011.doc