Vidiškių skyriaus darbuotojai

Vidiškių skyrius

Tel: (8~386) 46432

stasesavi@gmail.com

 

Eil.

Nr.

 Pavardė, vardas

 Užimamos pareigos

 Išsilavinimas

 Kvalifikacinė kategorija

1

Irutė  Drūteikienė

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2

Rita Krasienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnysis auklėtojas

3

Jūratė Druteikienė

Auklėtojas

Specialusis vidurinis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Aukštasis

VPU

Psichologija

Vyresnysis auklėtojas

4

Irena Martinkėnienė

 

Auklėtojas

 

Specialusis vidurinis

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtojas

5

Sandra Laub

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas

Aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija

Auklėtoja

Auklėtojas

6

Lionė Gruodienė

Meninio ugdymo mokytojas

Aukštesnysis

Vilniaus J. Talat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla

Chorinio dirigavimo specialybė

Mokytojas

7

Aušra Černienė

Logopedas

Aukštasis

ŠU

Bakalauras

Specialioji pedagogika

VPU

Aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Mokytojas

Vyresnysis logopedas

Atnaujinta: 2017-09-19