Vizija ir misija

VIZIJA

Saugi, patraukli švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas kokybiškai ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams (jaunuoliams), padedanti juose atsiskleisti glūdinčioms vidinėms galimybėms.

MISIJA

Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla visapusiškai ugdanti ir lavinanti įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikus (jaunuolius) ir siekianti sėkmingos jų integracijos į visuomenę.

STRATEGINIAI TIKSLAI

• Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.
• Ugdytinių sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas
• Įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių, ugdytinių ir jų tėvų bendradarbiavimo gerinimas

 

Atnaujinta: 2017-09-26